Γνωριμία μαθητών με το Wing Chun

Post στο Facebook των Εκπαιδευτηρίων Αργύρη-Λαιμού

Ευχαριστώ πολύ τα Εκπαιδευτήρια Αργύρη – Λαιμού και ιδιαίτερα το εκπαιδευτικό προσωπικό, που με επέλεξε και με κάλεσε για να μεταδώσω στους μαθητές τους τις γνώσεις μου, ενισχύοντας το σημαντικό εκπαιδευτικό έργο τους προς αυτά!