Κώδικας συμπεριφοράς

  • Nα απευθύνεστε στον εκπαιδευτή σας με τη λέξη ‘SIFU’, που στη κινέζικη γλώσσα σημαίνει δάσκαλος.
  • Σε περίπτωση που καθυστερήσετε στο μάθημα, αλλάζετε γρήγορα κι περιμένετε ήσυχα στην άκρη του tatami, μέχρι να σας δώσει την άδεια ο εκπαιδευτής να περάσετε μέσα.
  • Επειδή η τακτική αργοπορία δείχνει αγένεια και “διεκπεραιωτική” σχέση με το μάθημα, η σωστή χρονικά προσέλευση στο kwoon (5΄-15΄πριν την έναρξη) αποτελεί κι αυτή μέρος της εκπαίδευσης της πολεμικής τέχνης!
  • Όταν ο εκπαιδευτής κάνει επίδειξη μιας τεχνικής ή επεξηγεί, παρακαλείσθε να μη μιλάτε μεταξύ σας και να δίνετε την ανάλογη προσοχή.
  • Αν χρειαστεί κατά την ώρα του μαθήματος για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιαδήποτε στιγμή να βγείτε έξω από το tatami, να ζητάτε πρώτα την άδεια από τον εκπαιδευτή σας.
  • Μην φοράτε κοσμήματα όταν ασκήστε. Μπορεί να προκαλέσετε τραυματισμούς στους άλλους ή και σε εσάς τους ίδιους.
  • Μην μασάτε τσίχλα ή καραμέλα, ενόσω ασκείστε.

Να σέβεστε τους άλλους, όπως θέλετε και οι άλλοι να σέβονται εσάς.

Εντός ΚΑΙ εκτός του kwoon!