Βασικές αρχές του Wing Chun

 • Προστασία/κάλυψη της κεντρικής γραμμής (ευθεία οδός=ταχύτερη) ώστε να αναγκαστεί ο αντίπαλος να χρησιμοποιήσει εναλλακτική γραμμή (καμπύλη οδός=βραδύτερη).
 • Κατάκτηση της κεντρικής γραμμής του αντιπάλου και επίθεση πάνω σε αυτή, δίνοντάς μας πιο γρήγορα και ζημιογόνα χτυπήματα.
 •  Εστιάζουμε την προσοχή στον αγκώνα ή στα γόνατα του αντιπάλου
  (αναλόγως την απόσταση)
 • Έλεγχος του αγκώνα του αντιπάλου
 •  Αποφυγή και εκτροπή της δύναμης του αντιπάλου με πλάγια βήματα ή διαγώνια (υποδεχόμαστε αυτό που έρχεται)        
 • Έλεγχος της τυφλής πλευράς του αντιπάλου
 • Επίθεση στο κοντινότερο στόχο του αντιπάλου (αναλόγως τη στάση του)
 • Χτυπήματα με ώμους, αγκώνες, πήχεις και γόνατα από κοντά, γροθιές, παλάμες, δάχτυλα σε μέση απόσταση και κλωτσιές σε μεγάλη απόσταση
 • Εκπαίδευση της ταυτόχρονης/στιγμιαίας χρήσης και των δυο χεριών ή χεριού-ποδιού στη μάχη
 • Εκπαίδευση στην αίσθηση ενέργειας/πρόθεσης του αντιπάλου δια της επαφής με τα χέρια (chi sao)
 • Οικονομία στις κινήσεις προς συντήρηση δυνάμεων και αποδοτικότερη χρήση αυτών σε τεχνικές
 • Αναζήτηση ευαίσθητων σημείων πίεσης ώστε οι κρούσεις των χτυπημάτων μας να είναι πιο αποτελεσματικές